2024-04-16 05:44:11

Silver Shield 2009

2009.03.10 15:49

Hong Kong Silver Shield Basketball Tournament 2009 (2009年度香港籃球銀牌賽)

3月10日 (星期二) 灣仔修頓室內場館

  • 1900 (女子高級組) 安邦 對 中銀
  • 2030 南華 對 福建

3月14日 (星期六) 灣仔修頓室內場館

  • 1900 女子高級組
  • 2030 永倫 對 南華/福建勝方

Hong Kong Basketball Association website