2024-04-14 10:14:41

Silver Shield 2009

2009.03.12 10:58

Hong Kong Silver Shield Basketball Tournament 2009 (2009年度香港籃球銀牌賽)

3月14日 (星期六) 灣仔修頓室內場館

  • 1900 (女子高級組) 福建 對 中銀
  • 2030 (男子高級組-決賽) 永倫 對 南華

Hong Kong Basketball Association